2019

29.01.2019 - 12.05.2019
Proměny Brna II aneb Brno napoleonské
Výstava přiblíží historii dvou vpádů armád Napoleona Bonaparta do střední Evropy na počátku 19. stoletím, a to se zvláštním přihlédnutím k okupovanému městu Brnu.

15. 04. 2019
Do boje za císaře
Druhý ročník soutěžního a zábavního programu pro žáky druhého stupně základních škol, tentokrát zaměřeného na každodenní život vojáků v době napoleonských válek.

18. 05. 2019
Muzejní noc 2019
Prohlídka vybraných částí expozic a kaple Památníku ve večerních hodinách s doprovodným programem pro děti i dospělé.

22. 06. 2019
Komentovaná prohlídka výstavy „Slovutný pane architekte!“ Josef Fanta - český architekt na prahu nové doby
Na komentovaných prohlídkách s autory výstavy budou prezentovány Fantovy plány a nákresy, které v rámci výstavy dosud nebyly zveřejněny. Začátek v 10 a 14 hodin.

17. 08. 2019
Napoleon250
Připomenutí Napoleonových 250. narozenin. Program pro rodiny s dětmi, ukázky dobové výstroje a výzbroje, výtvarné dílny. Začátek ve 13 hodin. Ve 20 hodin letní kino – promítání filmu Vojna a mír.

created by: Trinet a.s., design Václav Houf