27.03.2020 - 06.12.2020 | Památník Mohyla míru

Ve stínu slavkovského slunce

Přiblížení II. tažení Napoleona na území Rakouského císařství se zvláštním přihlédnutím k bitvám u Aspernu, Wagramu a u Znojma.

Výstava představuje unikátní přeshraniční projekt vytvořený společně s Heimat- und Napoleonmuseum v Deutsch-Wagramu. Části výstroje vojáků a munice přímo z rakouského bojiště doplní originály některých dobových zbraní a vhled do fungování a vybavení tehdejší rakouské armády, která zahrnovala nezanedbatelné množství českých a moravských mužů.

created by: Trinet a.s., design Václav Houf