8. francouzský dělostřelecký pluk „Austerlitz“ rozpuštěn na Mohyle míru

15. a 16. května 2013 navštívil slavkovské bojiště slavný 8e Régiment d´artillerie „Austerlitz“. Tento francouzský bojový pluk se může chlubit mnohaletou historií: jde o přímého dědice pluku královského dělostřelectva Sboru kolonií vytvořených v roce 1784, který se stal o deset let později pod stejným označením plukem pěšího dělostřelectva francouzské revoluční armády – a po bitvě u Slavkova, v níž způsobil Spojencům těžké ztráty, jej císař Napoleon I. vyznamenal přídomkem „Régiment d´Austerlitz“. Pluk poté bojoval poté prakticky ve všech taženích napoleonských válek (mj. i u Znojma 1809) a proslavil se v celé řadě dalších bitev a kampaní: v Krymské válce se vyznamenal v bitvě u Sevastopolu (1854), úspěšně bojoval proti rakouské armádě v italských válkách za nezávislost (mj. Solferino 1859), byl účastníkem rozhodujících bitev I. světové války (Lorraine 1914, Verdun 1916, Soissonnais 1918). Posledním výrazným momentem v historii pluku byla účast v Alžírské válce, jež vyústila v dohody o nezávislost severoafrického státu počátkem 60. let 20. století.
Úsilí o snížení počtu vojenských sil vedlo současnou francouzskou vládu k rozhodnutí existenci tohoto pluku se staletou tradicí v rámci reorganizace armády k 1. červnu 2013 ukončit. Ceremoniálně se tak stalo v místech, kde se pluk poprvé nejvíce proslavil – a kde si také zasloužil svůj čestný název „Austerlitz“. V atmosféře, jež neměla daleko k nostalgii a dojetí, byl pluk ve čtvrtek 16. května 2013 dopoledne rozpuštěn (ve vojenské terminologii došlo k jeho „odřadu“) u Památníku Mohyla míru.
Ceremoniální akt zorganizovala, v součinnosti s Muzeem Brněnska – Památníkem Mohyla míru, katedra celoživotního vzdělávání brněnské Univerzity obrany. Velitel pluku, podplukovník Arnaud Riche, provedl u Mohyly míru slavnostní nástup pluku, byla přinesena bojová zástava pluku a bojové prapory získané za hrdinství v bitvách a kampaních. Poté připomněl plukovník Riche dlouhou a slavnou historii pluku a jeho zásluhy pro Francii. Za Univerzitu obrany promluvil k pluku plk. gšt. vz. Ing. Pavel Zůna, MSS. Ph.D., který zdůraznil význam bitvy u Slavkova v historii Evropy. Obřad před kaplí Mohyly míru byl umocněn její skvělou akustikou, která se naplno projevila při závěrečném zpěvu plukovní písně a především francouzské hymny. Dojetí vyvolané vědomím konce slavné jednotky zasáhlo nejen příslušníky pluku čítajícího 60 důstojníků, poddůstojníků a mužstva, ale doslova všechny přítomné.
Návštěvu francouzských vojáků zakončily neformální rozhovory, jichž se zúčastnilo i vedení Muzea Brněnska a Památníku Mohyla míru, velitel pluku p. Riche se na závěr podepsal do pamětní knihy Památníku - a přislíbil také, že pluk přispěje do sbírek Muzea Brněnska některými upomínkami na svou činnost (standardy a další hmotné doklady historie pluku budou mj. napříště uloženy v pařížské Invalidovně).
Text a foto: Jaromír Hanák

created by: Trinet a.s., design Václav Houf