Sbírky

Počátek sbírky Památníku Mohyla míru je možné ztotožnit s vybudováním budovy muzea. Součástí sbírky byly nejprve předměty nalezené na rozsáhlém slavkovském bojišti (podkovy, svátostky, dělostřelecké koule, apod.). Díky činnosti Komitétu pro zřízení důstojného ossaria na úplně opuštěném bojišti slavkovském byla ještě ve 20. letech zakoupena řada hodnotných předmětů, které byly vystaveny v budově muzea. Během druhé světové války byla většina předmětů uschována mimo budovu muzea. Bohužel se tyto sbírkové předměty, o kterých víme jen z vyprávění pamětníků, po roce 1945 do muzea na Mohyle míru znovu nevrátily a zůstaly nenávratně ztraceny. Nedostatek sbírkových předmětů byl následně nahrazován zápůjčkami, zejména z Vojenského historického muzea v Praze (ty také tvořily jádro nové, poválečné expozice).
K důsledné evidenci sbírky došlo až v roce 1968, kdy již byly navráceny předměty zapůjčené Vojenským historickým muzeem, současně již v této době byla převedena řada sbírkových předmětů jiným institucím. V roce 1996 byl ustanoven správce sbírky Památníku Mohyla míru na jehož úsilí, zejména co do obohacení nevelké sbírky, je neustále navazováno.
Sbírka dnes čítá 691 inventárních čísel, pod nimiž je nachází na 1900 sbírkových předmětů. Ve sbírce je hojně zastoupen papír v podobě knih, tisků, rytin a dokumentů archivní povahy, pohlednic a plakátů. Specifickou skupinou tohoto druhu jsou fotografie a skleněné negativy. Dále jsou ve sbírce zastoupeny kovy a to jak železné, tak neželezné. Jedná se o archeologický materiál, mince, medaile a v neposlední řadě zbraně. Ve sbírce jsou také obrazy – olejomalby na plátně. Dále se ve sbírce vyskytují v menší míře tyto materiály: useň, textil, dřevo, zvukové a obrazové nosiče. Část sbírky je vystavena v expozicích „Bitva tří císařů. Slavkov / Austerlitz 1805“ a „ Fenomén Austerlitz“ v muzeu Památníku Mohyla míru. Zbylá část exponátů je uložena v depozitáři.

Z našich sbírek

muzeum brnenska

Muzeum
Brněnska

příspěvková organizace
více informací
vila low beer

Vila
Löw-Beer

v Brně
více informací
muzeum slapanice

Muzeum ve
Šlapanicích

scholasterie
více informací

Podhorácké
muzeum

klášter porta coeli
více informací
podhoracke muzeum

Muzeum v
Ivančicích

lapidárium
více informací
muzeum ivancice

Památník
písemnictví

na Moravě
více informací
pamatnik pisemnictvi

partner jihomoravsky kraj partner asociace muzeii partner cesky rozhlas

All Rights Reserved Muzeum Brněnska © 2020, Webdesign by LE CLAVERA s.r.o.